• AANKOMENDE ALV VRIJDAG 26 APRIL 19.00 UUR

 • Beste UVV-ers,

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van vrijdag 26 april om 19.00 uur bij UVV Voetbal.

  Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal 26 april 2024
  Locatie: UVV Bestuurskamer bij De Paperclip
  Inloop: 18.30-19.00
  Aanvang: 19.00

  Agenda
  1) Opening
  2) Vaststellen agenda
  3) Mededelingen
  4) Ingekomen stukken
  5) Notulen Algemene Ledenvergadering 5 juli 2023
  6) Bestuursverkiezing Secretaris
  7) Financiën
  • Stand van zaken financiën 2023/2024
  • Vaststellen contributie 2024/2025
  • Voorstel Begroting 2024/2025
  8) Rondvraag
  9) Afsluiting

  Verkiezing secretaris
  Nancy van de Kraak is teruggetreden als secretaris. Joep Bruins Slot heeft zich kandidaat gesteld en de afgelopen periode is hij ook ingewerkt als secretaris. Het bestuur stelt voor om Joep Bruins Slot als secretaris te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich met vijf steunbetuigingen van leden tot 5 dagen voorafgaand aan de ALV melden via secretaris@uvv-voetbal.nl

  Aanmelden
  Stemgerechtigde en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail naar secretaris@uvv-voetbal.nl.
  Ter voorbereiding kan vijf dagen voor de ALV de Notulen van 5 juli 2023 worden gedeeld, gelieve dit per mail aan te geven.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van UVV Voetbal