• KOM OOK NAAR DE ALV VAN WOENSDAG 5 JULI 2023 VAN 19:30 BIJ UVV!

 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal
  Woensdag 5 juli 2022 AANVANG 19.30 uur
  Locatie Bestuurskamer Paperclip

  Beste UVV-ers,

  Het is tijd voor de eerstvolgende ALV onder leiding van het nieuwe bestuur dat zin heeft om te gaan bouwen met UVV.
   
  Graag nodigen wij jou met dit bericht uit voor de volgende ALV op woensdag 5 juli 19.30 uur bij UVV-Voetbal in de bestuurskamer.
   
  Waarom is deze ALV belangrijk?
   
  Ga met ons mee op deze reis. Waar plezier, progressie en prestatie de leidende principes zijn die de toekomst van UVV vormgeven. Samen bereiken wij meer!
   
  Deze ALV is belangrijk omdat (1) de begroting wordt vastgesteld, (2) er een wijziging plaatsvindt in de statuten bij een genoeg aantal stemmen en (3) het technisch beleidsplan en algemeen beleidsplan wordt vastgesteld voor de aankomende drie jaar.
   
  Hoe ziet de agenda eruit?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken & Mededelingen
  3. Bespreken vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Stemming Wijziging Statuten
  6. Stavaza Financieel
  7. Vaststellen Beleidsplan (zie bericht voor concepten)
  8. Vaststelling Begroting 2023/2024
  9. Rondvraag & Wat Verder Ter Tafel Komt
  10. Afsluiting 

  Meld je aan via secretaris@uvv-voetbal.nl als je aanwezig bent op de Algemene Ledenvergadering!
   
  Namens het UVV-Voetbal bestuur
   
  Mohammed Kassrioui | Voorzitter
  Nancy van de Kraak | Secretaris
  Renzo Elling | Penningmeester