• Aanpassing agendapunt 8 bestuursverkiezing

    Op verzoek van vice voorzitter Ouchene / beoogd voorzitter wordt dit agendapunt aangepast en zal op de vergadering door hem nader worden toegelicht.
    Op 17 september zal er alleen een verkiezing van het dagelijks bestuur plaatsvinden.

    De kandidaten Stefan van Essen, Danny Schoenmakers, Niels Wiertz en Roemer Coolen hebben laten weten niet beschikbaar te zijn voor de posities waarvoor zij zich kandidaat hadden gesteld.
    Dat betekent dat er 4 vacatures openstaan. Voor meer informatie hierover of bij interesse in een van de posities kan contact opgenomen worden via voorzitter-jeugd@uvv-voetbal.nl