• AED

  • Er hangt in de kantine bij Sportpark De Paperclip en op de hoofdtribune een AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze wordt gebruik in noodgevallen van iemand met hartfalen. Hoe gebruik je de AED?

    - Bel 112
    Reanimeren
    AED gebruiken (AED kan praten en helpt je door proces)

    Voor de veiligheid van alle leden vragen we jullie om het filmpje te bekijken, zodat jullie goed voorbereid zijn op zo'n situatie.

  •