• Sinds afgelopen week hangt er in de kantine van Sportpark De Paperclip naast de toiletten een AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze wordt gebruik in noodgevallen van iemand met hartfalen. Hoe gebruik je de AED?

    - Bel 112

    - Reanimeren

    - AED gebruiken (AED kan praten en helpt je door proces)

    Voor de veiligheid van alle leden vragen we jullie om onderstaand filmpje te bekijken, zodat jullie goed voorbereid zijn op zo'n situatie.