• Geachte leden,

  Het spijt ons u in deze barre tijden lastig te moeten vallen met de perikelen binnen de club UVV.

  Zoals wij u als demissionair bestuur hebben laten weten, hebben wij een commissie ingesteld met als opdracht een zo breed mogelijk gedragen bestuur te formeren. Een nieuw bestuur dat niet behept is met het verleden en met tal van persoonlijke vetes onderling, maar dat echt vanuit de kracht van onze roemruchte club gaat opereren. Wij hebben gevraagd om wat tijd omdat de commissie haar werk goed en zorgvuldig wil doen en omdat er enige vertraging was door de perikelen rondom Corona.

  Er circuleert een app binnen de club met als doel om een buitengewone ALV uit te roepen.

  Statutair is dit mogelijk maar inmiddels heeft demissionair bestuur besloten zelf een ALV uit te roepen en wel op 28 januari 2021 met als doel een nieuw bestuur te formeren. De commissie heeft inmiddels gesproken met meerdere kandidaten en is nog in gesprek met andere mogelijke kandidaten.

  Kandidaten die voldoen aan de eisen zullen dan conform de statuten worden voorgedragen in deze vergadering, zodat de leden een nieuw bestuur kunnen kiezen. Zoals de statuten dit voorschrijven zal er twee weken voor deze vergadering de agenda worden gepubliceerd.

   

  Met sportieve groet,
  Het demissionaire bestuur