•  

  Bestuur UVV Voetbal treedt af

  Op de ALV van 7 juli zijn vier van de vijf bestuursleden afgetreden. Alleen jeugdvoorzitter Youssef Ochene gaat door en neemt het voortouw met het formeren van nieuw bestuur. In september is er een nieuwe ALV waarin het afgetreden bestuur nog haar jaarrekening voor afgelopen seizoen zal presenteren en kan er een nieuw bestuur voorgesteld worden. Het bestuur zal demissionair functioneren en uitsluitend de lopende verplichtingen nakomen. Mails worden doorgestuurd maar niet meer beantwoord. Er worden tot september geen werkzaamheden meer verricht door dit demissionair bestuur. Demissionair zijn betekent wel dat dit bestuur nog verantwoordelijk is tot aan het aantreden van het nieuwe bestuur in september 2020. En dat betekent ook dat tot dan alle handelingen verricht uit naam van dit bestuur nog steeds hun goedkeuring moeten hebben. Eén en ander, evenals een stuk overdracht, zal in overleg gebeuren met Youssef Ouchene, die uiteraard verder moet met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en het neerzetten van een nieuwe organisatie.

  Het bestuur stopt er na 2,5 jaar mee ondanks dat zij na de digitale ALV van 13 mei een heel overtuigend mandaat had gekregen om verder te gaan. Echter, ook na deze vergadering werd dit bestuur geconfronteerd met een groep van slechte verliezers die het besturen voor hen onmogelijk gemaakt heeft. Het plezier om als vrijwilliger zo’n 20 uur per week in een club te steken gaat eruit als mensen via sociale media, maar ook aan de bar of langs het veld, onophoudelijk leugens en halve waarheden verspreiden en mensen in diskrediet brengen. Daarnaast is het voor de opgestapte bestuursleden een doorn in het oog dat een aantal mensen op verschillende plekken in de organisatie hun afspraken niet nakomen maar een geheel eigen koers varen. Vanaf deze plek wil het bestuur wel al degenen bedanken die gewoon hun werk hebben gedaan en die net als wij het beste met de club voor hadden en hebben.

  Dat hebben ook Peter Dussenbroek en Arno Klaassen ervaren, die het afgelopen jaar als adviseurs van de technische commissie zijn opgetreden. Het was de bedoeling dat zij het komend seizoen samen met de technische mensen binnen UVV, het zorgvuldig voorbereide beleid uit zouden rollen. Maar ook dit duo heeft besloten daar niet aan te beginnen en stapt ook op.

  Na 25 jaar stopt ook wedstrijdsecretaris en Lid van Verdienste Herman van Breukelen. Een enorm gemis voor de vereniging. Herman was altijd onze steun en toeverlaat voor alle wedstrijdzaken. Herman was al bezig om af te bouwen, maar heeft door de recente ontwikkelingen besloten solidair te zijn en stopt per direct.

  Voor velen is hij mister UVV die al zijn ‘’hele leven’’ verbonden is met UVV, Lid van Verdienste, Aart van Bommel. Tijdens de ALV van 7 juli heeft Aart aangegeven niet meer verder te kunnen in een vereniging die volgens zijn eigen woorden ‘’verziekt wordt door een kleine groep van koppensnellers’’ die het bestuur en aantal mensen kapot wil maken. UVV zal nooit meer hetzelfde zijn zonder Aart van Bommel. Zijn kennis, inzicht voor het reilen en zeilen binnen UVV zullen niet makkelijk opgevangen kunnen worden.

  Ook de sponsorcommissie met als grote animatoren Lid van Verdienste Fred de Kleijn en Michel van Elmpt stappen op. Deze commissie is de laatste vier jaar goed geweest voor €100.000 euro. Beiden heren kunnen en willen niet meer door om dezelfde redenen als de rest. “Er zijn hier mensen die willens en wetens publiekelijk persoonlijke vetes uitvechten en blijkbaar niet in de gaten hebben dat ze hiermee de club kapot maken en daar kunnen wij niet mee leven”.

  Het opstappen van het huidige bestuur betekent ook dat Mariska Beekman haar post als vrijwilligerscoördinator verlaat. Zij verdient een extra woord van dank voor de enorme klus die zij heeft geklaard de afgelopen jaren. Maar dat geldt uiteraard voor alle hierboven genoemde personen die wij als bestuur in ons hart hebben gesloten door de integere wijze en de inzet die er getoond is, veelal gedurende een hele lange tijd.  Met name de Leden van Verdiensten hadden zich een ander afscheid voorgesteld. UVV is hen heel veel dank verschuldigd.

  Tot slot……

  De club is altijd groter dan de mensen die er rondlopen. Zo ook in dit geval. Ondanks dat dit het derde bestuur is dat opstapt en daarmee ook een groep trouwe leden, met vele jaren van verdienste voor de club, zijn er ook nu weer mensen die voldoende vertrouwen hebben in de toekomst van UVV. Die hun nek zullen uitsteken om alle leden met plezier te kunnen laten voetballen. De nieuwe ploeg onder leiding van Youssef Ouchene verdient dan ook respect dat zij de organisatie binnen de club durft op te pakken. Wij hopen dat de leden zich realiseren dat dit allemaal liefdewerk oud papier is. Dat niemand van deze mensen, net als het huidige demissionaire bestuur, er persoonlijk beter van wordt. Zij verdienen dus alle steun binnen de club. Wij wensen hen dan ook heel veel succes en wijsheid toe en hopen dat het hen lukt de woorden uit het oeroude clublied waar te maken: ‘’UVV gaat nooit verloren, knoop dat in je oren’’.

   

  Ben Asbai, Mariska Beekman, Thomas van Elmpt en Marina van Huissteden-Kaspers