• BIJEENKOMST WAARDEVOL EN NUTTIG: VANUIT DE CLUB BEHOEFTE AAN ACTIVITEITEN EN BETERE COMMUNICATIE

 • “Meer activiteiten, betere communicatie en positiviteit in de vereniging, daar is momenteel veel behoefte aan'

  De bijeenkomst van 7 juni over de koers van UVV voor de komende drie jaar werd een avond waarbij er waardevolle discussies werden gehouden, opbouwende kritiek werd getoond en duidelijk werd waar er in de club nou echt behoefte aan is. We moeten starten met het uitstralen van wie we zijn, wat we doen en vooral vanuit de positiviteit en niet vanuit negativiteit. Alleen zo komen we verder.

  Hoe verliep de avond?

  Op de avond waren zo’n 30 mensen aanwezig om de toekomst van UVV gezamenlijk te discussiëren. Onder leiding van Roemer Coolen werd de avond geopend, als zijnde betrokkene in de club heeft hij op eigen initiatief en samen met anderen het beleid voor de komende drie jaar op algemeen niveau en technisch niveau conceptueel ontwikkeld. Deze avond diende ervoor om input te vragen om de hoofdlijnen zoals die gesteld waren te toetsen.

  Van de aanwezigen was het geluid vooral dat er vooral behoefte is naar meer structuur, meer positiviteit, betere zichtbaarheid en tijdige communicatie. Het bestuur neemt deze signalen tot zich en gaat hier de komende periode met het management werk van maken om ervoor te zorgen dat UVV op deze punten een flinke verbeterslag gaat kennen. Over het algemeen werd op de beleidsrichting positief gereageerd.

  Ook is er behoefte aan meerdere activiteiten op de vereniging, momenteel wordt er weinig tot niks op jaarbasis georganiseerd, een vereniging zoals UVV zou meerdere evenementen per jaar moeten kennen, daar wordt werk van gemaakt. Een aantal betrokkenen tijdens de avond willen hier een rol in spelen en ook het bestuur/management is bezig om aan het begin van het seizoen een seizoensstart te doen op het sportpark.

  Lever input voor beleidsplannen

  We willen iedereen met dit bericht ook de kans geven om de concepten van de beleidsplannen in te lezen. Wil je een bijdrage leveren en input leveren voor de beleidsplannen bekijk dan het algemeen beleidsplan, technisch beleidsplan en de presentatie. De beleidsplannen worden de komende twee weken aangescherpt en zo nodig met beleid aangevuld/verbeterd. Op 28 juni worden de stukken namelijk voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering. Vraag aan u is om input over het document tot en met 21 juni naar roemercoolen@gmail.com te zenden zodat eventuele aanpassingen tijdig kunnen worden doorgevoerd.

  Vacatures

  Wil jij iets doen voor de vereniging? Er is momenteel veel behoefte aan mensen die een rol willen spelen in de communicatiecommissie, activiteiten/toernooiencommissie, vrijwilligerscommissie en jeugdcommissie. Heb je hier vragen over? Mail dan naar roemercoolen@gmail.com

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur

  Mohammed Kassrioui

  Voorzitter UVV Voetbal