• Op de ALV van 17 september jl. is het helaas niet mogelijk gebleken een voltallig en daarmee stabiel bestuur te vormen. Om deze reden is aan het demissionaire bestuur gevraagd de strikt noodzakelijke taken nog een periode voort te zetten in het belang van de voortgang van de vereniging. In het belang van de vereniging hebben de demissionaire leden hiermee ingestemd. Alleen de zaken met de allerhoogste urgentie (zoals betalingen) worden gedaan en alleen voor een korte afgebakende tijd.

    Om tot een oplossing te komen heeft het demissionaire bestuur nu - na een aantal weken wachten - besloten een commissie aan te stellen die onderzoek gaat doen naar de formatie van een nieuw en objectief bestuur. Het is mogelijk eventuele interesse in een functie kenbaar te maken aan deze commissie via secretaris@uvv-voetbal.nl

    Wij hopen dat deze commissie binnen afzienbare tijd met een voorstel voor het vormen van een bestuur komt. Op dat moment zal er ook een ALV gepland worden zodat het bestuur benoemd kan worden.