• Beste ouder(s)/verzorger(s) en/of speler,


  Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich
  zorgen maakt en vragen heeft. Wij volgen als voetbalclub uiteraard de ontwikkelingen op de voet
  en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Op dit moment meldt de website van het
  RIVM dat wij geen extra maatregelen hoeven te nemen. Mocht dit veranderen dan
  informeren wij u weer.

  Wel geldt onderstaand advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  - Was je handen regelmatig: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen .
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  - Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig.


  Wellicht overbodig, maar wij vragen om deze maatregelen ook thuis te volgen.

  Mocht u bij uw kind of uzelf symptomen van COVID-19 herkennen, dan adviseert de RIVM om
  telefonisch contact op te nemen met de huisarts. De huisarts bepaalt, al dan niet in overleg
  met de GGD, of een onderzoek nodig is. Als er sprake van besmetting is, meld dit dan direct. U kunt
  ons bereiken per email of via een van onze telefoonnumers welke te vinden zijn op deze website. In overleg met de GGD bepalen we dan welke maatregelen genomen moeten worden.

  We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verder vragen hebben
  over het coronavirus, dan verwijzen we u in eerste instantie naar de website van de RIVM:
  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Op deze site treft u actuele
  informatie aan en tevens een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

  Ook op de site van de gemeente Utrecht en de KNVB kunt u informatie vinden:

   

  https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59424/het-coronavirus-en-het-voetbal-nederland

  https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/coronavirus/

   

  Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, krijgt de KNVB veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor de wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal.

  De KNVB staat in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM: