• GEDRAGSCODE

  Voetballen bij UVV Voetbal is meer dan alleen maar tegen een bal aan trappen. In onderstaande Missie geeft het bestuur aan waar UVV-Voetbal voor staat! Uitgangspunt voor alle leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden en toeschouwers is, dat ze de normale omgangsvormen in acht nemen. Kort gezegd: we behandelen anderen, zoals we zelf behandeld willen worden. Hieronder wordt een aantal aspecten van het lidmaatschap nader genoemd onder de titel: “UVV: ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT”. Het bestuur gaat er zonder meer vanuit dat het gedrag van elk lid in overeenstemming is met deze missie. Indien dit niet het geval is, zal hij/zij hierop aangesproken worden en gecorrigeerd. Indien nodig wordt de Tuchtprocedure gehanteerd.
   
  Bij aanmelding als nieuw lid dient het aspirant lid (en zijn ouders/verzorgers bij jeugdleden) zich allereerst op de hoogte te stellen van deze gedragscode. Door het <inschrijvingsformulier> ingevuld en ondertekend, te retourneren verklaart hij/zij zich akkoord met deze missie en de daaruit voortvloeiende consequenties. 
   
  UVV: ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT
  Sportiviteit Natuurlijk willen we allemaal winnen .... maar niet ten koste van alles. We houden ons aan de regels en gaan sportief en vriendschappelijk met onze tegenstanders om. Zij zijn namelijk onze gasten en worden door ons als vrienden behandeld. Onze tegenstanders komen dus weer graag terug naar UVV! Beheers je in het veld en laat je niet uitlokken.  Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als deze voor jou de verkeerde beslissing neemt. 
   

  Plezier Presteren is belangrijk. Maar plezier nog meer. Samen met je vrienden voetballen bij UVV is leuk. zelfs als je verliest! Ook na de training of wedstrijd houdt ons plezier niet op. Want voetballen bij UVV is meer dan een balletje trappen!  Doe mee aan acties en evenementen van de vereniging; neem deel aan vrijwilligerswerk van de club.  Ouders: stimuleer uw kinderen tot meedoen en leer ze de clubregels. 

  Openheid We gaan open en eerlijk met elkaar om. We vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in onze vereniging. Het belang van de vereniging staat voorop want samen vormen wij de vereniging!  Spreek elkaar aan op onacceptabel gedrag.

  Respect We respecteren elkaar. de tegenpartij en de scheidsrechter. Daar past pesten en schelden niet bij. Laat staan intimidatie of geweld. Ook hebben we respect voor de spullen van een ander: dus geen vernielingen of diefstal. De kleedkamer laten we altijd netjes achter. We zorgen ervoor dat we geen ballen, hesjes en andere materialen kwijtraken. Respect en verantwoordelijkheid horen bij elkaar!  Ouders en supporters moedigen de spelers aan en komen niet binnen de hekken. Zet de tassen, fietsen, auto’s op de bestemde plaatsen. Toeschouwers blijven achter de hekken. Ouders: geef uw mening, maar wel op de juiste plaats en bespreek uw problemen met de juiste mensen. We houden ons aan de interne verenigingsafspraken.

  Team Voetbal is een teamsport. We spelen in de clubkleuren. We steunen en coachen elkaar positief. We zijn op tijd en houden ons aan de regels. We leggen ons neer bij een beslissing van de trainer, de scheidsrechter of van de leider. Ook de vereniging zelf is een team. Dus steunen we elkaar, binnen maar ook buiten het veld! Het opruimen van doelen, vlaggen, ballen en andere sportbenodigdheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We doen vrijwilligerswerk binnen de mogelijkheden van de vereniging.
   
   
  Incidenten Rond wedstrijden en trainingen is de elftalleiding eerst verantwoordelijke. Bij incidenten is zij verplicht dit direct aan de secretaris van het bestuur te rapporteren.

  - De secretaris van het bestuur meldt het incident bij de Voorzitter van de jeugd-  en seniorenafdeling of het bestuurslid Technische Zaken.

  - Conform de Tuchtprocedure zijn Voorzitter van de jeugd-  en seniorenafdeling en het bestuurslid Technische Zaken verantwoordelijk voor een tijdige, correcte en zorgvuldige afwikkeling van de Tuchtprocedure.

  - Namens het bestuur zijn de Voorzitter van de jeugd-  en seniorenafdeling en het bestuurslid Technische Zaken gemachtigd om de Tuchtprocedure toe te passen en straffen op te leggen, te weten: berisping, uitsluiting van wedstrijd(en), schorsing of royement.

  - Als een incident leidt tot financiële verplichtingen jegens de vereniging UVV-voetbal, dan zal de vereniging UVV-Voetbal deze bij het betrokken lid en/of zijn ouders/verzorgers in rekening brengen. 

  - Tegen de opgelegde straf kan een lid in beroep gaan bij de Beroepscommissie. Binnen twee weken dient het lid zijn beroep schriftelijk bij de secretaris van het bestuur in te dienen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij/zij geschorst. 

  - Uitspraak van de Beroepscommissie is bindend en wordt door het bestuur uitgevoerd.