• In memoriam Henk FerwerdaHenk Ferwerda, honkbalman van het eerste uur.

   

  Op woensdag 23 september is Henk Ferwerda op 92-jarige leeftijd overleden.
  Hij was lid van onze club sinds 1 mei 1943.
  In 1989 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste

  Over zijn aanmelding en eerste voetbaljaren vertelde hij: “Volgens mij heb ik me zelf aangemeld. Belangrijk bij het ballotagegesprek was, dat ik op de HBS zat, dan werd je bijna altijd aangenomen. Mijn vader was al UVV-supporter sinds UVV speelde in het Wilhelminapark.” […].”lk begon in de B-junioren. Ik speelde linksback. Maar verder ben ik veel vergeten. lk heb niet in de A-junioren gespeeld. Was ik te goed voor, Haha. […] Het jaar daarop werd ik ingedeeld bij de senioren. lk meen in het 3e maar het kan ook wel het 5e geweest zijn als dat er toen ook was. lk werd als keeper aangewezen , aangezien niemand anders dat wilde. lk weet nog wel, dat er een grote plas in de doelmond lag en ik weet ook dat ik niet veel ballen heb tegengehouden.”[i]

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Henk op de HBS, maar deze school werd op last van de Duitsers gesloten. Over deze periode vertelde hij in 2018 het volgende: “Toen onze HBS dicht was, vonden we dat we iets moesten doen. […] We luisterden naar Radio Oranje. Herrijzend Nederland heette het programma en zo heette onze groep ook. Het nieuws dat we hoorden, schreven we op en daarna nog een keer. We maakten er een soort krantje van voor de mensen zonder radio die we vertrouwden. Later kregen we een banda-apparaat en zelfs een heuse stencilmachine. Die kwam uit een pand aan de Maliebaan waar de Duitsers ook zaten.".

  Na de HBS ging hij naar de Kweekschool, zoals het toen heette. Hij werkte als leraar op de Jan Nieuwenhuizenschool in Utrecht en later op de Grafische school.

  In 1948 werd Honkbal opgericht bij UVV.
  Vanaf dat moment werd honkbal zijn sport.
  “lk werd secretaris en ook penningmeester en ledenadministrateur. lk moest dus de opstellingen maken en zorgen dat de aanschrijvingen voor de wedstrijden bezorgd werden bij de spelers. De aanschrijvingen bezorgde ik per fiets.”   […]. Toen de voorzitter ermee ophield werd ik voorzitter. Overigens was ik toen allang ook voorzitter/secretaris van de afdeling ‘t Gooi/Utrecht ,wat nogal wat werk met zich meebracht. En afgevaardigde van UVV naar de bondsvergaderingen.”
  […]. lk was ook jarenlang jeugdleider. B.v. van de Babe-Ruthliga, Met die jeugdnegentallen ging ik op pad naar Amsterdam en Hilversum om daar wedstrijden te spelen.”

  Op enig moment werd Henk voorzitter van de afdeling Softbal. “Daar zaten ze ineens zonder bestuursleden en toen zijn Herman Kaspers en ik daar ingesprongen. lk als voorzitter. Dat heeft maar kort geduurd, een jaar.”

  Henk Ferwerda bleef tot het laatst de verrichtingen van Honk- en Softbal volgen en tot voor enkele jaren bezocht hij de wedstrijden van het eerste team.
  Hij was ook een trouw bezoeker van de jaarlijkse soos.
  Daar werd hij geëerd voor zijn jarenlange lidmaatschap. De laatste keer in 2018 voor zijn 75-jarige lidmaatschap!

  Moge Henk rusten in vrede!

  Maarten van der Stoep

  [i] De citaten komen uit een interview, dat ik met Henk had in 2018.