• De nieuwe teamindelingen zullen na het pinksterweekend online staan. Dit omdat niet alle gesprekken met spelers gevoerd zijn. Wij zullen een e-mail(flits) zenden zodra alles online staat.

    Let wel: In het kader van de AVG kan er bij bezwaar op publicatie van persoonsgegevens een e-mail gestuurd worden naar de jeugdvoorzitter voorzitter-jeugd@uvv-voetbal.nl  

    Bij geen bezwaar volgt automatisch publicatie.