• UIT HET BESTUUR

  Allereerst spreken wij de wens uit dat al ons leden - en degenen die hen lief zijn - deze moeilijke tijd goed en gezond doorkomen. Zorg goed voor elkaar!
  Inmiddels bereiken ons vele berichten van leden – en/of hun familieleden – die besmet zijn en in quarantaine zijn. Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte en beterschap.

  Corona regels
  Er zijn veel vragen rond wat er wel en niet mag over de Corona regels. Het spreekt voor zich dat ook UVV voetbal zich aan de regels dient te houden. Regels die zijn vastgesteld door de rijksoverheid en vertaald worden door onder andere de KNVB in de zogeheten FAQ’s. Deze zijn te vinden onder  KNVB.nl (https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal)

  Echter ………  DE TER PLEKKE GELDENDE LOKALE NOODVERORDENING EN DE GEMEENTELIJKE BEPALINGEN (Veiligheidsregio Utrecht) BLIJVEN ALTIJD LEIDEND.

  Deze week bijvoorbeeld was hier een duidelijke afwijking in. De KNVB en NOC*NSF bepaalden dat spelers uitkomende in de jeugdcompetitie t/m 019 mochten blijven sporten.
  De Veiligheidsregio Utrecht gaat aan dit advies voorbij en stelt vast dat dit alleen geldt voor jeugd tot en met 17 jaar.
  Maar hoe dan ook. De vrijwilligers rond de jongste jeugd door allemaal hun best om een en ander zo goed als mogelijk te laten verlopen.
  We doen nogmaals een dringende oproep aan ouders om hun kinderen te brengen en te halen, en hoe jammer ook, niet te blijven kijken bij trainingen en onderlinge partijtjes, maar direct het park te verlaten.
  Zie ook hiervoor de eerdere publicaties vanuit UVV, waarin opgenomen wat er wel en niet kan en waar de kinderen gebracht kunnen worden.

  Opdracht/ Uitgangspunten en formatie ‘’bestuurscommissie’’
  Zoals al eerder gecommuniceerd heeft het (demissionaire) bestuur een commissie in het leven geroepen met als doel een gedegen bestuur formatie te formeren. De afgelopen weken zijn besteed aan het uitwerken van ‘’de opdracht’’ en hebben de commissieleden nader kennis met elkaar gemaakt en onderling afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot onderstaand.

  De commissie bestaat uit:

  Jan Boessenkool (voorzitter) - extern
  Aart van Bommel - UVV lid van verdienste
  Cynthia Bloemers - UVV ledenadministratie
  Michiel Hoebée – UVV-vertrouwenspersoon
  Ab Otten - UVV lid

  Het (demissionaire) bestuur verzoekt de commissie met een advies te komen met als doel het vormen van een evenwichtig, objectief en alle geledingen vertegenwoordigend bestuur voor UVV-voetbal.

  Specifieke aandachtspunten zijn:

   1. Kandidaat-bestuurders beschikken over vaardigheden, zoals onder andere terug te vinden op de site van KNVB (KNVB functieboek-taak--en-functieomschrijvingen - maart 2010) https://www.knvb.nl/downloads/bestand/2097/functieboek-taak--en-functieomschrijvingen. Deze functiebeschrijvingen worden aangevuld met hard en soft skills die nodig zijn voor competente UVV-bestuursleden.
   2. Om de huidige impasse te doorbreken zijn kandidaat-bestuurders, naast bovengenoemde vaardigheden, in staat de ontstane conflictsituatie te overstijgen en staan zij hier objectief en neutraal in: zij zetten het belang van alle leden voorop.
   3. De kandidaat-voorzitter heeft in de zoektocht naar een nieuw bestuur prioriteit. Hij/zij kan beschikken over minimaal 4 medebestuurders, waaronder een penningmeester en secretaris.
   4. Met alle kandidaat-bestuurders worden gesprekken gevoerd, met de kandidaat-voorzitter als vertrekpunt.

  De commissie wil voor eind november het advies aan het demissionaire bestuur klaar hebben.

  Communicatie over dit traject loopt via het (demissionaire) bestuur, de commissie gaat niet zelfstandig communiceren en verwijst bij vragen naar het (demissionaire) bestuur. Dit bestuur zal vervolgens - zo nodig - contact opnemen met de commissie.

  Het spreekt voor zich dat als de commissie met een advies voor een nieuw te vormen bestuur komt, het huidige (demissionaire) bestuur zo snel als mogelijk een nieuwe ALV zal uitschrijven om dit bestuur te kunnen laten installeren door de leden.

   

  Namens het (demissionaire) bestuur,
  Marina van Huissteden-Kaspers
  Voorzitter

   

  OPROEP OPROEP OPROEP

  Commissie op zoek naar nieuw bestuur

  Zoals al eerder bekend gemaakt op de website van UVV, is er door het demissionaire bestuur een commissie geïnstalleerd die onderzoek gaat doen naar de formatie van een nieuw en objectief bestuur. Deze commissie bestaat uit:

  Jan Boessenkool (voorzitter) - extern
  Aart van Bommel - UVV lid van verdienste
  Cynthia Bloemers - UVV ledenadministratie
  Michiel Hoebée – UVV-vertrouwenspersoon
  Ab Otten - UVV lid

  Het is de bedoeling dat de commissie op zoek gaat naar bestuurders zodat er weer een volwaardig UVV-bestuur is dat zich volop bezig kan houden met voetbal en alles wat hierom heen speelt.

  De commissie zal gesprekken gaan voeren met kandidaat bestuurders op basis van selectiecriteria zoals onder meer in de KNVB-functieprofielen opgenomen. Kandidaat-bestuurders zijn in staat de ontstane conflictsituatie te overstijgen, ze staan hier objectief en neutraal in: zij zetten het belang van alle leden voorop. De kandidaat-voorzitter heeft in de zoektocht naar een nieuw bestuur prioriteit, de overige kandidaat-demissionaire bestuursleden passen bij de voorzitter.

  De commissie brengt een advies uit aan het demissionaire bestuur en streeft naar afronding van het advies eind november.

  Wij hebben afgesproken dat de commissie vooralsnog alleen met het demissionaire bestuur over haar voortgang communiceert, zodat de commissie haar werk in alle rust en zorgvuldigheid kan doen.

  De commissie wil graag met iedereen spreken die een rol in het nieuwe bestuur zou willen vervullen. Meld je aan via secretaris@uvv-voetbal.nl dan neemt de commissie contact met je op.

  Met vriendelijke sportgroeten,
  De commissie.