• SCOUTINGSCOMMISSIE

 • Op de afbeelding hierboven is weergegeven hoe de stappen eruit zien van niet-selectie naar selectie. Hieronder wordt toelichting gegeven op deze afbeelding.

  In het seizoen 2022-2023 is er een scoutingscommissie opgesteld met als doel om de stap voor talentvolle spelers uit de niet-selectieteams naar selectieteams beter en transparanter te maken. Met de scoutingscommissie brengen we beter in kaart welke jongens uit de niet-selectieteams talent hebben en hoe we zorgen voor een duidelijke route van niet-selectie naar selectie. Hierbij wordt samengewerkt met de Hoofd jeugdopleiding, Kuipers/Berk PT en de coördinatoren per lichting om een eventuele route van niet-selectie, naar selectie goed en eerlijk te laten verlopen. De scoutingscommissie heeft vijf stappen opgesteld, bij elke stap beoordeelt een coördinator, trainer, scoutingscommissie en/of Hoofd Jeugdopleiding of een speler de volgende stap bereikt, zo houden we het duidelijk en overzichtelijk:

  Een speler valt op?

  - Stap 1: De coördinator en/of trainer ziet een speler in de niet-selectieteams opvallen.
  - Stap 2: De scoutingscommissie bekijkt, mogelijk samen met de coördinator, de speler van het betreffende team en maakt op basis van één tot drie kijkmomenten een inschatting of een speler goed genoeg wordt bevonden om een stage te lopen.
  - Stap 3 en 4: Doorloopt de jongen succesvol de eerste stage (stap 3), dan kan hij voor de tweede keer een stage lopen (stap 4) en krijgt de speler voor de tweede fase ontwikkelpunten mee.
  - Stap 5: 
  Na de tweede stage krijg de jongen op basis van een stoplicht systeem te horen wat zijn kansen zijn op een plek in het selectieteam van komend seizoen.
   

  Hoe ziet een stage eruit?

  Een stage kenmerkt zich door drie trainingen (of twee trainingen en een wedstrijd) bij het selectie-elftal van de betreffende lichting. Bij de trainingen krijgt de speler de kans om zich binnen een selectieteam te laten zien. Vervolgens beoordeelt de selectietrainer samen met de Hoofd Jeugdopleiding of hij voor een tweede keer stage mag lopen. Tevens krijgt een speler bij de tweede stage ontwikkelpunten mee. 

  Hoe gaat het dit seizoen te werk? 

  In december wordt er per lichting aan de coördinatoren gevraagd welke spelers in de lichting opvallen.

  In januari gaat de scoutingscommissie de spelers die opvallen bekijken en doet dit mogelijk samen met de coördinator van de lichting. De scoutingscommissie bepaalt in samenspraak met de coördinator of de speler uiteindelijk in aanmerking komt voor een stage.

  In februari, maart en april lopen spelers in cycli van vier weken stage om uiteindelijk te bekijken of een speler een groen licht krijgt, een oranje licht of een rood licht.

  Toelichting stoplichtsysteem

  - Een rood licht betekent: 'komt niet in de selectie'
  - Een oranje licht betekent: 'komt waarschijnlijk niet in de selectie'
  - Een groen licht betekent: 'komt hoogstwaarschijnlijk in de selectie'

  De scoutingscommissie staat onder leiding van Marcel Veringa. 
  Heb je vragen? Stel deze dan door een mail te sturen naar: marcelveringa@hotmail.com