• TECHNISCHE ORGANISATIE

 • De technische commissie draagt verantwoordelijkheid over het voetbaltechnisch beleid van UVV 1 tot en met de kabouters (de jongens- en mannenafdeling), het doel van de technisch commissie betreft dan ook:

  “Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische kader.”

  Functies van de technische organisatie

  • De functie van het bestuuris om het voetbaltechnische beleid van UVV vast te stellen en te bewaken en toe te zien op de dagelijkse gang van zaken.
  • De rol van het management is om het gestelde voetbaltechnische beleid uit te voeren en gestelde ambities/doelen te bereiken.
  • De trainers maken de vertaling van het gestelde voetbaltechnische beleid om dit op het veld te bewerkstelligen: trainingen te verzorgen en op de zaterdag de spelers van coaching te voorzien.
 • Marchel Neplenbroek

  Bestuurslid Technische zaken

  Technisch coördinator bovenbouw/UVV 1

  Marchel Neplenbroek vervult de rol als bestuurslid technische zaken en is daarmee eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid van de vereniging. Hij vindt het belangrijk dat we met energie en passie samen de vereniging groot maken, hier is iedereen voor nodig.

  Daarnaast vervult hij de rol als technisch coördinator en staat hij hiermee midden in de organisatie. Zijn verantwoordelijkheid ligt bij het technisch beleid van de bovenbouw en het eerste.

 • Roemer Coolen 

  Ondersteunend secretaris

  Technisch coördinator onderbouw

  Roemer Coolen vervult de rol als ondersteunend secretaris en heeft hiermee een betrokken rol wat betreft het technische beleid. Hij ondersteunt bestuurslid Technische zaken bij het verslagleggen van vergaderingen, het ontwikkelen van beleidsdocumenten en het ondersteunen bij andere technische/bestuurlijke aangelegenheden.

  Tevens vervult hij de rol als technisch coördinator in de onderbouw en staat hij dicht op de ontwikkeling van jeugdspelers en zorgt hij daarnaast dat het beleid van de vereniging wordt bewaakt.

 • Wander Brummel

  Technisch adviseur onderbouw/kabouters

  Misschien wel de bekendste UVV-er onder onze jeugdleden: Wander Brummel. Wander adviseert trainers en ondersteunt de technisch coördinator in de onderbouw. Hij kent de club door en door, heeft zijn hart in de onderbouw liggen en heeft veel kinderen en trainers wat kunnen bijbrengen. De club is blij dat hij weer een rol van betekenis bij onze vereniging gaat spelen.

 • Moustapha Talha

  Technisch adviseur UVV 1/ bovenbouw

  Voor het eerste en de bovenbouw adviseert en ondersteunt Moustapha Talha de technische staf. Moustapha heeft een historie bij UVV en heeft daarnaast een carrière gekend op betaald voetbalniveau bij onder andere AZ. Moustapha is een echt voetbaldier en heeft een actieve rol bij de verbetering van de opleiding. Wekelijks zal hij op en rondom de velden van Sportpark de Paperclip te vinden zijn.