• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal donderdag 22 April 2021

  AANVANG 19.30 uur DIGITAAL

  Beste UVV’ers

  Hoewel we snel fysiek bij elkaar willen komen is het nog steeds niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Het nieuwe voetbal bestuur is echter van mening dat er veel zaken met de leden besproken en besloten moet worden. Vandaar dat we jullie uitnodigen voor de digitale ALV op donderdag 22 april a.s.

  Wie mogen aanwezig zijn?

  Naast leden geven wij iedereen die niet lid is, maar wel verbonden aan UVV, de mogelijkheid om de ALV te volgen. Statutair hebben ouders van jeugdleden geen stemrecht maar wij willen dat graag veranderen. Daarom kan iedereen zich opgeven als je als vrijwilliger en/of ouder/voogd verbonden bent met UVV Voetbal, en mag je deze vergadering volgen. Stemmen is echter vooralsnog voorbehouden aan leden. Hoe we dat gaan doen zullen we in aanloop naar de ALV mededelen.

  Wat staat er op de agenda?

  De agenda is redelijk vol. Hoewel we voor de zomer nog een ALV gaan houden willen we een aantal zaken met jullie bespreken:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Herbevestigen besluiten niet bevoegd bestuur
  6. Mededelingen
  7. Verkiezing bestuurslid Communicatie & Commercie
  8. Voorstel begroting 21/22
  9. Voorstel Statuten wijzigingen
  10. Voorstel Beleid
  11. Voorstel Contributie
  12. Rondvraag
  13. Afsluiting

  Hoe meld ik me aan?

  Hieronder de procedure:
   Stemgerechtigde leden en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail secretaris@uvv-voetbal.nl.
   Jullie ontvangen dan de instructie, en de stukken, ter voorbereiding van de ALV per mail uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering
   Er is een positie beschikbaar die nu ingevuld wordt door kandidaat bestuurslid Dennis Brinkhuis (als verantwoordelijke voor Commercie en Communicatie). Het bestuur draagt voor deze positie Dennis Brinkhuis voor. Andere leden kunnen zich ook kandidaat stellen. Als je je kandidaat wil stellen dan dien je een email te sturen naar secretaris@uvv-voetbal.nl met daarin je motivatie voor deze positie. U kunt zich opgeven tot 72 uur voor de vergadering.
   Vragen voor de rondvraag kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren per e-mail indienen via secretaris@uvv-voetbal.nl. Het bestuur zal de vragen beantwoorden en deze delen met de aanwezige leden.

  Namens het UVV Voetbal bestuur
  Xander Coolen
  Voorzitter
  voorzitter@uvv-voetbal.nl