• Maandag 13 juni 2022 AANVANG 19.30 uur
  Locatie Bestuurskamer Paperclip

  Beste UVV’ers

  Bij deze ontvangen informatie voorafgaand aan de ALV van 13 juni a.s.

  Wat is de agenda?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken & Mededelingen
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Samenstelling bestuur
  6. Stemming wijziging statuten
  7. Vaststellen Uitgangspunten Beleid UVV
  8. Stavaza Exploitatie begroting 2020/2021
  8. Stemming Contributie 2022/2023
  9. Stemming Begroting 2022/2023
  10. Rondvraag & WVTTK
  11. Afsluiting

  Wij zullen voorafgaand aan de vergadering stukken opsturen naar iedereen die zich aanmeldt via secretaris@uvv-voetbal.nl

  Daarnaast zullen we alle leden via een email op de hoogte brengen van de voorgestelde wijzigingen tezamen met een uitnodiging voor deze ALV

  Met vriendelijke groet

  Namens het bestuur
  Xander Coolen
  voorzitter@uvv-voetbal.nl