• Beste UVV’ers

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van dinsdag 29 juni a.s. bij UVV Voetbal op locatie.

   

  Hoe gaan we vergaderen?

  Zoals het er nu voorstaat mogen we met een beperkt aantal leden fysiek bijeenkomen. Hoeveel dat er precies zijn kan nog veranderen maar wij denken dat we iedereen die wil komen een plek kunnen geven. Om dat zeker te weten vragen we iedereen om zich vooraf aan te melden via secretaris@uvv-voetbal.nl

   

  Wie mogen aanwezig zijn?

  Naast leden geven wij iedereen die niet lid is, maar wel verbonden aan UVV, de mogelijkheid om de ALV te volgen. Statutair hebben ouders van jeugdleden geen stemrecht, maar we willen daarover graag met UVV in discussie. Daarom kan iedereen zich opgeven als je als vrijwilliger en/of ouder/voogd verbonden bent met UVV Voetbal, en kan je deze vergadering volgen. Stemmen is echter vooralsnog voorbehouden aan leden.

   

  Wat is de agenda?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Mededelingen
  6. Voorstel Contributie (stemming)
  7. Voorstel Begroting 21/22 (stemming)
  8. Discussie Statutenwijzigingen
  9. Discussie Beleid
  10. Rondvraag
  11. Afsluiting

   

  Hoe meld ik me aan?

  Hieronder de procedure:

  • Stemgerechtigde leden en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail secretaris@uvv-voetbal.nl.
  • Jullie ontvangen dan de stukken (inclusief notulen, beleidsvoorstel, begroting e.d.) ter voorbereiding van de ALV per mail voorafgaand aan de vergadering

   

  Namens het UVV Voetbal bestuur

   

  Xander Coolen

  Voorzitter UVV Voetbal

  voorzitter@uvv-voetbal.nl

  ALV 20210629 Notulen ALV 20210422

  ALV 20210629 Beleid op 1A4 discussie UVV Voetbal

  ALV 20210629 Voorstel Begroting UVV 2021:2022