• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal donderdag 21 oktober 2021 AANVANG 19.00 uur Locatie Bestuurskamer Paperclip

  Beste UVV’ers

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van donderdag 21 oktober 2021 a.s. bij UVV Voetbal.   Wie mogen aanwezig zijn?   Naast leden geven wij iedereen die niet lid is, maar wel verbonden aan UVV, de mogelijkheid om de ALV te volgen. Statutair hebben ouders van jeugdleden geen stemrecht, maar we willen daarover graag met UVV in discussie. Daarom kan iedereen zich opgeven als je als vrijwilliger en/of ouder/voogd verbonden bent met UVV Voetbal, en kan je deze vergadering volgen. Stemmen is echter vooralsnog voorbehouden aan leden.

  Wat is de agenda?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Bestuur: Verkiezing nieuwe secretaris
  6. Voorstel Contributie 21/22 (stemming)
  7. Voorstel Begroting 21/22 (stemming)
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

  M.b.t. Verkiezing nieuwe secretaris

  Vanwege persoonlijke omstandigheden is onze huidige secretaris Marcha van Wijnbergen teruggetreden. Gelukkig heeft ons bestuurslid Algemene Zaken Nico van den Berg deze rol ad interim over genomen. Nico heeft zich bereid verklaard deze rol definitief over te nemen. Het bestuur stelt voor dat Nico van den Berg in deze rol bevestigd wordt en ondersteunen unaniem zijn kandidatuur. Mochten er andere kandidaten zijn dan kunnen zij zich conform de procedure zoals statutair vastgelegd aanmelden. Dat kan door (met minimaal vijf steunverklaringen van UVV voetbal leden) een mail te sturen uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de ALV.

  Hoe meld ik me aan?   Hieronder de procedure:

  • Stemgerechtigde leden en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail secretaris@uvv-voetbal.nl.
  • Jullie ontvangen dan de stukken (inclusief notulen, voorstel contributie en begroting 21/22) ter voorbereiding van de ALV per mail uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering

  Namens het UVV Voetbal bestuur   Xander Coolen Voorzitter UVV Voetbal voorzitter@uvv-voetbal.nl

   

  Notulen van de vorige ALV vergadering kunnen hier worden gedownload.