• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UVV Voetbal woensdag 30 maart 2022 AANVANG 20.00 uur Locatie Bestuurskamer Paperclip

  Beste UVV’ers

  Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV van woensdag 30 maart a.s. bij UVV Voetbal.

  Wat is de agenda?

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Vaststelling agenda
  5. Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst ASV UVV
  6. Bestuur: Verkiezing nieuwe penningmeester
  7. Herziening Balans
  8. Jaarverslag 2019/2020
  9. WVTTK
  10. Afsluiting

  M.b.t. Verkiezing nieuwe penningmeester

  De gekozen penningmeester heeft besloten zijn functie neer te leggen. Het bestuur heeft daarna besloten om deze rol tijdelijk over te dragen aan de voorzitter met ondersteuning van de secretaris. Het bestuur kan deze rol intern overnemen maar wil graag UVV'ers vragen om zich kandidaat te stellen. Kandidaten kunnen zich conform de procedure zoals statutair vastgelegd aanmelden. Dat kan door (met minimaal vijf steunverklaringen van UVV voetbal leden) een mail te sturen uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de ALV. Wij zullen als bestuur de kandidaten voorafgaand aan de ALV voorstellen op de website.

  Hoe meld ik me aan?   Hieronder de procedure:

  • Stemgerechtigde leden en geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via een mail secretaris@uvv-voetbal.nl.
  • Aangemelde leden ontvangen de stukken (inclusief notulen, onderbouwing herziening balans en samenvatting van het jaarverslag 2019/2020) ter voorbereiding van de ALV per mail voorafgaand aan de vergadering.

  Namens het UVV Voetbal bestuur

  Xander Coolen

  Voorzitter UVV Voetbal

  voorzitter@uvv-voetbal.nl