• UPDATE SCOUTINGSCOMMISSIE: SPELERS TRAINEN MET VEEL PLEZIER MEE IN DE SELECTIETEAMS

  • Begin van dit seizoen is de scoutingscommissie opgezet en het team is aan de slag geweest om de lichtingen goed in kaart te brengen. Doel van de scoutingscommissie is uiteindelijk om de stap voor talentvolle spelers uit de niet-selectieteams beter en transparanter te maken. We hebben ervoor gekozen om het grootste gedeelte van de lichtingen aandachtig te bekijken en te communiceren met trainers over eventuele potentiële talenten. Vanaf deze week trainen er in de middenbouw meerdere spelers mee uit de niet-selectieteams en tot nu toe bevalt dit onder de kinderen en trainers.

    Om een onafhankelijk oordeel te vormen laten we meerdere mensen kijken naar spelers in onze jeugdopleiding. De scoutingscommissie, die onder leiding staat van Marcel Veringa en wordt ondersteund door de technische commissie met Miki Stojanov, Roemer Coolen, Marchel Neplenbroek, Hratch Kahkédjian en Richard Binneveld in het team. Zo proberen we een onafhankelijk oordeel te vormen door meerdere mensen te laten kijken naar de spelers in onze jeugdopleiding.  

    We zijn in opstart, dus er is nog genoeg verbetering mogelijk. Als commissie hebben we een aantal processen duidelijk in kaart en zijn we tegelijkertijd op zoek naar de beste manier van scouten, het terugkoppelen naar trainers en hoe we de stages inrichten. Heb je tips of advies over hoe we het nog beter zouden kunnen doen, dan kun je altijd mailen naar marcelveringa@hotmail.com