• Kleding UVV Meidenvoetbal

  Deelname

  • Ieder spelend lid van UVV (vrouwen)voetbal is automatisch deelnemer aan het kledingplan dat is vastgesteld door het bestuur en de ALV van UVV Voetbal
  • Dit kledingplan voorziet in shirt en broekje of keepersshirt en broek
  • Iedere deelnemer aan het kledingplan is daarbij verplicht tot het dragen van sokken tijdens de wedstrijd, zoals is weergegeven in de clublijn van UVV voetbal. De sokken maken onderdeel uit van de kleding. Sokken worden eenmalig verstrekt
  • Bij de start van het seizoen organiseert UVV twee ruildagen. Alle leden waarvan de kleding niet meer past kunnen op deze dagen hun kleding ruilen. De kleding dient schoon, gewassen en naar oordeel van UVV in ordentelijke staat te verkeren.

  Kosten

  • Iedere deelnemer aan het kledingplan betaalt een eigen bijdrage van €25,00 per jaar aan het kledingfonds. Met het in ontvangst nemen van de kleding gaat het lid of ouder akkoord met de automatische incasso van de eigen bijdrage en alle bijkomende kosten als gevolg van niet ordentelijk gebruik.
  • Bij vermissing of vervanging van kapotte sokken dient het lid deze zelf te vervangen. Deze sokken zijn via kleding@uvv-voetbal.nl te koop
  • Ruilen van de kleding kan alleen via UVV plaatsvinden. Onderling ruiling is niet toegestaan.
  • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt de wedstrijdkleding ontbreekt en/of sprake is van niet gemelde schade, dan zal in overleg met UVV de kosten van vervanging worden verrekend.

  Eigenaar

  • De kleding is gekoppeld aan diegene aan wie het is uitgereikt en de kleding blijft ten alle tijden eigendom van UVV voetbal.

  Gebruik

  • Het tenue (shirt, broekje) mag uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is niet toegestaan de kleding te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding. Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden.
  • Mocht de kleding gedurende de looptijd van het plan worden omgeruild vanwege de maatvoering, dan zal de kleding in een dusdanige staat moeten zijn dat hij weer kan worden gebruikt door een ander lid. 

  Representatie

  • De kleding wordt na elke wedstrijd gewassen conform het wasvoorschrift.
  • UVV is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige vervanging.
  • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team (shirt en broekje) of rechtstreeks bij de kledingcoördinator vrouwenvoetbal. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcoördinator vrouwenvoetbal voor het maken van een afspraak. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen door UVV.
  • Wanneer naar het oordeel van de kledingcoördinator verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 13 genoemde, kunnen de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid.

  Vervanging

  • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. De leider meldt dit zo spoedig mogelijk bij UVV. Voor schade aan de kleding welke tijdens de wedstrijd is ontstaan zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan UVV
  • Beschadigde kleding als gevolg van oneigenlijk gebruik kan niet worden geruild. De vereniging zal na verrekening nieuwe clubkleding aanschaffen
  • De reguliere losse aanschafprijzen van de kleding zijn: Shirt (39,50), Broekje (12,75) en Sokken (9,75)

  Beëindiging lidmaatschap

  • Bij beëindiging van het lidmaatschap van UVV moet de kleding schoon en in goede staat worden ingeleverd bij UVV.
  • Een overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk als alles schoon, netjes en heel is ingeleverd of aan de eventuele kosten is voldaan.

   

  Overige sponsoring

  Alle wedstrijdkleding is standaard voorzien van onze hoofdsponsor. Aanschaf van team gerelateerde overige kleding of sportartikelen gaat altijd via de sponsor- en kledingcommissie (dit geldt ook voor inloop- en presentatieshirt). Quick zal geen rechtstreekse bestellingen of bestelverzoeken in behandeling nemen.

  Verzoeken voor sponsoring of informatie over sponsoring kunt u per mail of persoonlijk bij de sponsorcommissie kenbaar maken via kleding@uvv-voetbal.nl

  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcoördinator vrouwenvoetbal.