• VERTROUWENSPERSOON

  Vertrouwenspersoon Michiel Hoebée is er voor álle leden

  Het reglement Vertrouwenspersoon UVV Voetbal treft u hier aan.

  Vertrouwenspersoon Michiel Hoebée is te bereiken via 06-22183807, of michiel.hoebee@gmail.com

  Sporten in een veilige en plezierige omgeving. Dat lijkt vanzelfsprekend. Toch is het een belangrijk uitgangs- en aandachtspunt voor het bestuur van UVV Voetbal. Of het nu gaat om de sporter, de leider, de trainer of de ouder. En in de zeldzame gevallen dat het zou kunnen wringen is er de Vertrouwenspersoon. Die is er sinds 28 mei 2015 in de persoon van Michiel Hoebée.

  Gaat er dan zoveel mis bij onze club? ‘Nee’, bezweert Hoebée, sinds 2007 elftalleider van zijn zoon Stijn, lid van de Toernooicommissie (sinds 2010) en speler van het UVV 45+-team. ‘Maar het aanstellen van een Vertrouwenspersoon is één van de pijlers voor het tot stand brengen van een veilige omgeving. Zowel in preventieve als in de oplossende sfeer.’

  Het kan altijd gebeuren dat het niet gaat zoals het hoort. Grensoverschrijdend gedrag wordt dat wel genoemd: agressie en geweld, pesten, discriminatie en/of criminaliteit. ‘Of seksuele intimidatie’, vult Hoebée aan. ‘In dat geval verwijs ik door naar de gespecialiseerde Vertrouwenspersonen van de sportkoepel NOC*NSF. In die andere gevallen ben ik bij UVV Voetbal de Vertrouwenspersoon.’

  Hopelijk krijgt niemand binnen de context van het verenigingsleven te maken met ongepast of intimiderend gedrag. Maar als het je overkomt, is het goed om te weten dat UVV Voetbal sinds een klein half jaar een Vertouwenspersoon heeft. Hoebée: ‘Soms zijn mensen bang om iets rechtsreeks te melden of mensen rechtstreeks aan te spreken. Of denken ze geen gehoor te krijgen. In dat geval biedt de Vertrouwenspersoon uitkomst.’

  Hoebée speelt echter geen bemiddelende rol in een conflict, zo benadrukt hij. ‘Nee, ik ben geen mediator. Ik begeleid de klager. Sta als het ware naast hem of haar, bied een luisterend oor. Mijn taak is ook om binnen de vereniging te observeren en te luisteren en middels rapportages, indien noodzakelijk, het bestuur te adviseren. Daardoor kan wellicht ongewenst gedrag voorkomen worden.’

  In het dagelijks (bedrijfs)leven is Michiel Hoebée eveneens Vertrouwenspersoon. Hij volgde daarvoor de opleidingen Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit. Hij is er bij UVV Voetbal om te helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Michiel Hoebée: ‘Maar gewoon even praten, kan ook.’

  Is het overigens denkbaar dat er zich situaties binnen UVV Voetbal voordoen waarbij de inzet van de Vertrouwenspersoon niet aan de orde is? ‘Jawel’, glimlacht Hoebée. ‘Bijvoorbeeld, als je het niet met de trainer eens bent dat je er naast staat.’

  Het spreekt voor zich dat alle gesprekken op basis van vertrouwen en strikte geheimhouding plaatsvinden.

  Vertrouwenspersoon Michiel Hoebée is te bereiken via 06-22183807, of michiel.hoebee@gmail.com.