• Vrijwilligersbeleid UVV Voetbal 2023/2024

  UVV is een mooie vereniging maar een vereniging (het woord zegt het al) zijn we samen. Die vereniging willen we in stand houden. Dat gaat niet zomaar. Als je lid wordt van UVV Voetbal wordt of al bent ga je akkoord met het lidmaatschap van een echte vereniging en dat houdt in dat je een steentje bijdraagt aan de club. Vandaar dat UVV een aantal jaar geleden een eigen vrijwilligersbeleid heeft aangenomen in de Algemene Ledenvergadering.

  Waarom moet er iets veranderen?
  We boffen dat we een groep vrijwilligers hebben bij UVV. Maar dat is niet voldoende. Samen sporten is ook samen zorgen dat wij of onze kinderen het hele seizoen met plezier kunnen sporten. Daarvoor hebben we meer handjes nodig. Niet heel veel, maar wel de handjes van ieder lid.

  Wat houdt het Vrijwilligersbeleid in?
  In het kort komt het erop neer dat ieder lid 4 uur per seizoen vrijwilligerswerk doet voor UVV. Daartegenover staat een borg voor vrijwilligerswerk van 35 euro die weer wordt teruggestort, zodra aan de urenbijdrage is voldaan.

  Wie heeft bepaald dat we naar een kleine, verplichte vrijwilligerstaak gaan voor ieder lid?
  Dat hebben we met z’n allen gedaan. Tijdens de algemene ledenvergadering is er een keurige presentatie van het nieuwe vrijwilligersbeleid geweest. Daarna konden alle leden stemmen of we dit nieuwe vrijwilligersbeleid ten uitvoer gaan brengen. Wat bleek? Er werd unaniem gekozen voor dit nieuwe beleid. 

  Help, ik was niet op de vergadering. Hoe kan ik dan akkoord zijn?
  In de statuten van de vereniging, waarvan je lid bent geworden, staat dat belangrijke besluiten op de algemene ledenvergadering kunnen worden genomen. Het bestuur kan iets voorstellen, maar de leden moeten bepalen of ze zich erin kunnen vinden. Alle aanwezige leden stemmen dan namens de totale vereniging. Er is bovendien bepaald dat er voldoende leden aanwezig moeten zijn bij een vergadering, anders kan de algemene ledenvergadering niet doorgaan.

  Is UVV de enige club die de taken eerlijk deelt over alle leden?
  In heel Nederland gaan clubs in rap tempo over naar nieuw vrijwilligersbeleid. Dat is door de KNVB geïntroduceerd als de KNVB Sportlink 'Vrijwilligersmodule'. Er zijn al veel verenigingen die op deze manier werken en het blijkt dat die verenigingen er dik op vooruit zijn gegaan. Qua sfeer, qua taken en in kwaliteit die leden ervaren.

  Hoe weet ik welke taak ik straks moet uitvoeren en kan ik kiezen wat ik doe?
  Vanaf komend seizoen (2023/2024) gaan we werken met de KNVB Sportlink 'Vrijwilligersmodule'. Leden zijn door UVV ingeschreven bij de KNVB en kunnen gebruik maken door dit lidmaatschap van voetbal.nl. De vrijwilligersmodule werkt met een app op je telefoon. En ja, daarin kun je kiezen welke kleine taak jij leuk vindt bij je club.

  Kan ik dan in die app mijn taak zien?
  In deze app worden de vrijwilligerstaken gezet waar leden zich voor kunnen inschrijven. Door middels van een rooster kan je een aanmelding doen voor bijvoorbeeld een bardienst op zaterdagochtend, limonadedienst of de Commissie van Ontvangst. 

  Elk jaar 4 punten scoren, daar gaat het om?
  Met taken doen kunnen de leden punten behalen. Een lid moet 4 punten per seizoen behalen. Leden met 0 punten in de winterstop van een seizoen worden hierop aangesproken. Leden met 0 punten na het seizoen worden verzocht het lidmaatschap te beëindigen.

  Is dat niet wat streng?
  Ja, maar als jij niets voor je club over hebt, betekent het dat je niet thuishoort bij een vereniging. Je hebt de vrijheid om naar een andere vereniging te verhuizen. Heb je wel iets voor je club over, dan betekent het dat je er waarde aan hecht om een fijne vereniging voor jezelf, je vrienden of je kind te hebben.

  Wat zijn precies de taken die ik kan kiezen?
  Er zijn op dit moment 3 taken waarvoor ingeschreven kan worden. De leden die zich een heel seizoen inzetten (bijvoorbeeld trainer/teamleider) behalen de 4 punten in 1x via de seizoenstaak. De taken staan voor 4 uur met 4 punten te behalen bij het uitvoeren hiervan (kortom 1 x bardienst, commissiekamer of limonade uitdelen is voldoende. Wat valt hier buiten: Vlaggen, eigen team fluiten of rijden naar uitwedstrijden)

  Bar- of keukendienst (va 16 jaar)
  De bardiensten zijn blokken van 4 uur. (Van 8 tot 12, 11 tot 15, 14 tot 18). Met zijn tweeën voorzie je in de ochtend de mensen vaak van koffie en thee. In de middag tap je er een biertje bij. 

  Commissie van Ontvangst
  Hier ben je eigenlijk 4 uurtjes gastheer of gastvrouw. In de commissiekamer ontvang je de tegenpartij. Je helpt ze op weg om te vertellen welk veld ze spelen, welke kleedkamer ze zitten etc. 

  Tot slot
  Ook onze jeugdleden worden vanaf een bepaalde leeftijd aangemoedigd een bijdrage te leveren aan het draaiende houden van de vereniging.

  En ja, als ouder heb je bij jonge kinderen dus ook een taak. UVV Voetbal is geen kindercrèche, geen vereniging waar u uw kind afzet bij de brug om na een aantal uren weer op te halen. Ouders moeten zich met enige regelmaat inzetten voor de club.

  Laten we er met z’n allen een prachtig seizoen van maken en dit snel tot een succes maken.

 • Veelgestelde vragen

  Wanneer wordt de borg voor vrijwilligerswerk afgeschreven?
  De borg voor vrijwilligerswerk wordt aan het begin van ieder voetbalseizoen afgeschreven samen met de contributie. Alle leden ontvangen voorafgaand aan de incasso een factuur waarop een extra regel is opgenomen voor borg vrijwilligerswerk. De uiteindelijke incasso zal verwijzen naar het factuurnummer.

  Is UVV de enige vereniging waar het moeilijk is om vrijwilligers te vinden?
  Nee, dit is niet iets wat alleen bij UVV speelt maar ook bij andere verenigingen. Ook daar wordt steeds meer voor een variant als deze gekozen. Niets doen is geen optie, indien een vereniging alle taken uit zou moeten besteden moet de contributie fors omhoog (meer dan de borg van de vrijwilligersvergoeding) dit wil je als vereniging niet omdat sporten voor iedereen toegankelijk moet blijven.

  Wat doet UVV met de extra gelden?
  UVV reserveert de gelden omdat we ervan uit gaan dat mensen hun taakuren zullen verrichten en we de bedragen dus terug kunnen storten. Een vereniging zijn we immers met elkaar.  

  Wanneer krijg ik het bedrag teruggestort?
  Uiterlijk een maand na het voltooien van de volledige taakuren zal het bedrag worden teruggestort.

  Ik kan de borg voor vrijwilligerswerk niet betalen wat nu?
  Indien je in aanmerking komt of sport met een Upas zijn er andere mogelijkheden om de borg voor vrijwilligerswerk te voldoen. Je kunt dan een mailtje sturen naar penningmeester@uvv-voetbal.nl

  Indien je hier niet voor in aanmerking komt, maar de extra bijdrage moeilijk kunt voldoen neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres. We zullen dan kijken naar een oplossing op maat, waarbij nog steeds geldt dat als de taakuren volbracht zijn het bedrag z.s.m. wordt teruggestort.

  Mijn kind sport met een U-pas, hoe verloopt de betaling?
  De betaling van de borg voor vrijwilligerswerk wordt samen met de contributie afgeschreven van de U-Pas. Medio december 2017 zijn U-pasleden, die bij ons bekend zijn, via een persoonlijk bericht hierover geïnformeerd.

  Ik kan geen vrijwilligerswerk verrichten bijvoorbeeld door een fysieke beperking of taalbarrière, hoe los ik dat op?
  Ook hier zoeken we graag naar een oplossing. Op de website komen meerdere vrijwilligerstaken te staan waarop men kan intekenen waardoor wij menen dat er voor iedereen iets passends tussen zou moeten zitten. Indien het je tijdelijk echt niet lukt vragen we je allereerst zelf naar een creatieve oplossing te kijken, misschien is er een betrokken familielid die een keer iets kan betekenen bij een activiteit? Wellicht kun je met een andere ouders inschrijven op een taak, waarbij die ouder vertaalt etc.

  Als ik de borg voor vrijwilligerswerk niet wil voldoen en ik wil de uren niet vervullen mag ik of mijn kind dan geen lid meer zijn van UVV?
  Dat is een zeer ongewenste maar uiteindelijk wel de ultieme consequentie. Vrijwilligerswerk doen hoort bij een vrijwilligersorganisatie als UVV. Door niet bij te dragen benadeelt u anderen die het werk dan voor u moeten doen of de inhuur van derden dan voor u moeten betalen. We hopen en gaan ervan uit dat het zo ver niet zal komen en dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Vele handen maken licht werk.

  Ik zou graag meer structureel willen bijdragen aan UVV, door bijvoorbeeld in een commissie mee te draaien. Kan dat ook?
  Ja dat kan zeker. We hebben binnen UVV altijd behoefte aan goede commissieleden. Dat is niet alleen leuk werk, maar het levert ook nog eens 16 vrijwilligerspunten per seizoen op waardoor je meteen voor je hele gezin aan de vrijwilligersbijdrage hebt voldaan. 

  Ik doe al veel voor UVV. Moet ik dan nog steeds een extra vrijwilligersbijdrage doen?
  Dat ligt aan wat voor werk je al doet voor UVV. Alle zogenaamde verenigings-functies (commissie lid, coordinator, etc) en 2 team functies (trainer en teamleider) zijn vrijgesteld van een extra bijdrage. Bij hen is het behaalde puntenaantal al op 16 gesteld. Mocht dat niet zo zijn, en je voert wel een van bovengenoemde functies uit, neem dan even contact op met penningmeester@uvv-voetbal.nl.

  Ik ben sponsor van een team, krijg ik dan ook een vrijstelling?
  Wij zijn heel blij met alle sponsoren voor onze teams, maar dit geldt niet als vrijwilligerswerk. Er geldt hier dan ook geen vrijstelling voor. De teamfuncties die wel vrijgesteld worden, zijn de train(st)er en de teamleid(st)er. Indien er 2 trainers op de groep staan dan kan dat worden aangegeven en worden de te behalen punten gedeeld.