• Wedstrijdzaken

  Op deze pagina is de informatie verzameld die noodzakelijk is om te kunnen voetballen in competitie-, beker- of oefenverband.

  KNVB Speeldagenkalender

  KNVB speeldagenkalender seizoen 2023-2024

  De pupillen (O7 tot en met O12) spelen in vier korte fasen, waarbij op basis van de behaalde resultaten na iedere fase een herindeling volgt.

  De O13 t/m O19 bij de gemengde competities en de meidencompetities (MO13 t/m MO20) kennen twee korte fasen (najaar) en één langere fase (voorjaar). Ook hier volgt na iedere fase een herindeling.

  UVV Wedstrijdsecretariaat

  Aangezien er bij het UVV Wedstrijdsecretariaat door meer mensen vragen in behandeling genomen worden en we overzicht willen houden is het volgende in principe gedurende de week het uitgangspunt:

  - Stel je vragen alleen via e-mail
  - Telefonische of persoonlijke verzoeken kunnen zoek raken of per ongeluk vergeten worden.

  Als er geen e-mail bevestiging is ontvangen mag er niet aangenomen worden dat het verzoek in behandeling is genomen.

  Vaak gestelde vragen
  Op deze pagina worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld

  • Wat moet ik doen als ik onvoldoende spelers beschikbaar heb?
  • Hoe vraag ik een wijziging van wedstrijd datum aan?
  • Hoe vraag ik een wijziging vann wedstrijd tijd aan?
  • Kan ik een snpperdag / baaldag aanvragen en hoe gaat dat in zijn werk?
  • Hoe vraag ik een oefenwedstrijd aan?
  • Hoe zit het met de aanstelling van scheidsrechters?
  • Wat doe ik als een uitslag nog niet of niet juist bij de KNVB bekend is
  • Kleedkamergebruik

  Is er iets niet duidelijk of heb je vragen rondom competitie-, beker- of oefenwedstrijden? Stel ze gerust via e-mail

 • UVV Wedstrijdsecretariaat

  Wedstrijdsecretaris(sen)
  Stefan van Essen
  Henri Wolf

  E-mail
  wedstrijdsecretariaat@uvv-voetbal.nl

  Onze wedstrijdsecretarissen zijn vrijwilligers die dit in hun vrije tijd doen. Het kan dus zijn dat reactie iets langer op zich laat wachten. Graag uw begrip hiervoor

 • Wat te doen bij onvoldoende spelers

  Het kan altijd voorkomen dat je onvoldoende spelers tot je beschikking hebt. Hieronder volgen dan de te volgen stappen:

  Lenen
  Kijk altijd eerst of je bij andere teams spelers kunt lenen

  Speel je thuis?
  Vraag bij thuiswedstrijden aan de wedstrijdsecretaris of er ruimte op de velden is om die dag eerder of later te spelen. Mogelijk krijg je op een andere tijd wel genoeg spelers bij elkaar.

  Vraag eventueel een snipperdag aan (max. 1 per seizoen, alleen B-categorie)

  Speel je uit?
  Zoek contact met de tegenstander en kijk of je tot een andere datum en/of tijd kunt komen.

  Lukt dit allemaal niet, meld het dan aan de wedstrijdsecretaris. Belangrijk is hoe eerder er een oplossing gezocht wordt hoe groter de kans van slagen. 

  LET OP! Het aanvragen van een snipperdag, datum en/of tijdwijziging zijn al regels gebonden en kan niet altijd (zie verder bij aanvragen datum/tijd wijziging en aanvragen snipperdag

  TIP!
  Begin na de eerste training voorafgaand aan de wedstrijd met inventariseren hoeveel spelers je hebt. Ziekte en blessures op het laatste moment kun je niet inschatten maar vakantie, feestjes, weekendjes weg of eerder opgelopen blessures wel.

 • Hoe vraag ik een andere tijd aan?

  Bij thuiswedstrijden:
  • Stuur het verzoek in een mailtje naar de wedstrijdsecretaris. Vermeld datum, tijd, team en tegenstander.
  • Het verzoek dient uiterlijk, in ieder geval 9 dagen voorafgaand aan de wedstrijddatum, (donderdagavond 19:00 uur bij wedstrijden op zaterdag) binnen te zijn. Zo heeft de wedstrijdsecretaris nog de mogelijkheid om dit binnen de vereniging te regelen. Wij passen het tijdstip aan indien dit mogelijk is binnen het programma van de desbetreffende datum.

  Bij uitwedstrijden:
  • Neem contact op met de tegenstander. Hierbij is ook van toepassing hoe eerder hoe beter. De tegenstander kan dit regelen.
  Let op Verzoeken na genoemde datum/tijd kunnen alleen in overleg tussen beide verenigingen worden gerealiseerd. Indien een tegenstander niet akkoord gaat zal de wedstrijd op het betreffende vastgestelde (door de KNVB) tijdstip worden gespeeld.

 • Hoe vraag ik een andere datum aan?

  Dit kan alleen in overleg met de tegenstander.
  Stuur het verzoek in een mailtje naar het wedstrijdsecretariaat. Vermeld datum, tijd, team en tegenstander;
  Het verzoek dient uiterlijk 9 dagen voor de wedstrijddatum binnen te zijn. Zo heeft de wedstrijdsecretaris voldoende tijd om dit met de betreffende tegenstander te regelen. Bij onvoorziene omstandigheden is later ook mogelijk, maar hoe eerder hoe beter.


  De KNVB regels:
  • Categorie A
  In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd alleen worden verplaatst naar een datum gelegen binnen 2 weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum.


  • Categorie B
  In een seizoen mogen wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van t/m 31 december wel in onderling overleg verplaatst worden, maar deze moeten wel uiterlijk 31 januari gespeeld worden. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor begin.

 • Aanvragen snipperdag

  Competitie
  In dit seizoen is het aantal snipperdagen één. Dit is alleen van toepassing voor competitiewedstrijden in de B categorie. Dit kan tot en met het eerste speelweekend in maart. Neem hiervoor contact op met uw wedstrijdsecretaris.

  Een verzoek tot snipperdag moet uiterlijk op maandag om 19.00 uur (bij wedstrijden op zaterdag) binnen zijn bij de wedstrijdsecretaris.

  Beker
  Voor bekerwedstrijden kan GEEN snipperdag worden aangevraagd.

 • Aanvragen oefenwedstrijd

  Bij een uitwedstrijd:
  • Zoek contact met leider/coach van de tegenstander. Mocht een datum bekend zijn meld dit dan alsnog bij de wedstrijdsecretaris. Zij zorgen ervoor dat de wedstrijd in het programma zal worden opgenomen.


  Bij een thuiswedstrijd:

  Zaterdag
  • Een oefenwedstrijd kan ook voor de zaterdag aangevraagd worden. Als het past, zal de wedstrijd opgenomen worden in het programma van de zaterdag, inclusief toewijzing van veld en de kleedkamers.
  • Een oefenwedstrijd is altijd onder voorbehoud: Als er KNVB wedstrijden op dat tijdstip worden gepland gaan deze voor. In dit geval zal de wedstrijdsecretaris contact met je opnemen.

  Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de mogelijkheden. De wedstrijdsecretaris zal beoordelen of en op welk moment de wedstrijd op gespeeld kan worden. Je kunt het dan ook bevestigen naar de tegenstander.

  Door de week
  • Oefenwedstrijden op doordeweeks avonden kunnen beperkt worden gespeeld, mits er geen andere trainingen/wedstrijden staan gepland. In de winterperiode worden bij voorkeur geen wedstrijden op doordeweekse dagen vastgesteld, aangezien er geen of beperkt beschikking is over verlichting op de velden. Tenzij het op je eigen trainingsavond is en hiervoor geen aanpassingen in het trainingsschema behoeven te worden doorgevoerd

  Neem contact op met het wedstrijdsecretariaat m.b.t. de mogelijkheden. De wedstrijdsecretaris zal beoordelen of de wedstrijd op dat moment gespeeld kan worden. Na akkoord van de wedstrijdsecretaris terugkoppelen dat de wedstrijd gespeeld kan worden. Je kunt het dan ook bevestigen naar de tegenstander.

 • Aanstelling van scheidsrechters

  Bij officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden zal, voor zover mogelijk, een scheidsrechter worden toegewezen. Dit is echter een steeds groter probleem. Als club zijn wij verplicht om als eerste A-categorie teams te voorzien van een scheidsrechter als dit niet door de KNVB is gedaan. 

  Zie je in de voetbal.nl of wedstrijdzaken app onder officials 'Geen officials' staan dan dient het thuisspelende UVV team dit te verzorgen. We streven ernaar uiterlijk woensdag 12:00 scheidsrechter te hebben aangesteld. 

  Voor oefenwedstrijden wordt alleen als we voldoende scheidsrechters hebben een scheidsrechter aangesteld. U dient in principe hier zelf te zorgen.

 • Uitslag niet ingevuld of niet correct?

  Het kan zijn dat een uitslag van een gespeelde wedstrijd nog niet of verkeerd in de standen is opgenomen. Gaat het om een thuiswedstrijd, meld het dan aan de wedstrijdsecretaris. Betreft het een uitwedstrijd, kaart dit dan eerst aan bij de wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Krijg je binnen een redelijke termijn geen of een negatief antwoord, meld het dan bij de wedstrijdsecretaris.

 • Gebruik kleedkamers

  UVV heeft de beschikking over 10 kleedkamers. In principe gaan deze niet op slot zodat we voldoende ruimte hebben om alle teams te faciliteren.

  De kleedkamers dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden, zodat ook andere teams en/of verenigingen hierna gebruik van de kleedkamers kunnen maken.